Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нагласявам

наглася 1. (приспособявам) fit, fix, adapt, adjust, gear (към, с оглед на to)

2. (уреждам) prepare, organize, arrange; make arrangements (for); plan

(среща) arrange, plan, fix, make (an appointment)

3. (мъртвец) lay out

4. вж нагиздвам

5. (муз. инструмент) tune (up)

6. НАГЛАСЯВАМ експонат mount a specimen

7. (песен) compose, make up

8. (измислям) concoct, put up, fake (up); frame up

ще нагласим тази работа well fix it, we'll see to it

ще я нагласим някак we'll fix it up somehow

хубаво го нагласи you fixed him

НАГЛАСЯВАМ сe

9. (приготвям се) prepare, get ready

10. вж. нагиздвам се

добре се нагласих I've got into a nice mess

нагласихме сe да се срещнем we arranged/agreed to meet


Търсената дума е намерена