Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
навреме

on time

(за да направя нещо) in time (to do s.th.)

(no разписание) on schedule

съвсем НАВРЕМЕ just on/in time, in the nick of time

тъкмо НАВРЕМЕ идвате за чаша чай you're just in time for a cup of tea

не НАВРЕМЕ at the wrong time


Търсената дума е намерена