Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
навличам

1. (дреха) slip on, huddle on, drag on, shuffle on

(с усилие) struggle into (o.'s dress, etc.)

НАВЛИЧАМ си дрехите надве-натри fling o.'s clothes on, fling o.s. into o.'s clothes

2. (внасям) вж. довличам

3. (докарвам, предизвиквам) incur, bring, draw (on, upon)

НАВЛИЧАМ си нечий гняв draw down s.o.'s anger upon o.s.

НАВЛИЧАМ си гибел draw ruin upon o.s.

НАВЛИЧАМ си упрек incur blame

сам си НАВЛИЧАМ беля на главата let o.s. in for s.th., cook o.'s own goose

НАВЛИЧАМ си неприятности get into trouble/difficulties; come in for a lot of trouble

НАВЛИЧАМ ce put on too many clothes, dress heavily, muffle up

много си се навлякъл you've got too many clothes on


Търсената дума е намерена