Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
навирам

1. навра stick, put, shove, squeeze, drive, thrust (in/into)

НАВИРАМ нещо в очите/под носа на някого thrust s.th. right under s.o.'s nose; rub s.o.'s nose into s.th.

НАВИРАМ си носа в чужди работи poke/stick o.'s nose into other people's affairs/business

ам. sl. snoop

НАВИРАМ ce wriggle/squeeze/force o.'s way (into); squeeze in; intrude; break in (upon a company)

навира ти се в очите (за предмет) it stares you in the face

НАВИРАМ се в очите на хората thrust o.s. forward

НАВИРАМ се между шамарите ask for trouble, invite trouble, stick o.'s neck out

не се навирай между шамарите keep out of harm's way

сам се наврях (в някаква неприятна работа) I let myself in for it

2. навря swell out (in boiling)


Търсената дума е намерена