Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
навеждам

1. bow (down), bend (down), incline

НАВЕЖДАМ очи drop o.'s eyes, look down

тя наведе очи her eyes fell

НАВЕЖДАМ глава bow o.'s head, bend down o.'s head

той наведе глава (на една страна) he cocked his head (to one side)

накарвам с поглед някого да си наведе очите stare s.o. down

той наведе засрамено глава he hung down his head with shame

2. (вдъхвам, причинявам) in spire

3. НАВЕЖДАМ на/към suggest

това ме навежда на мисълта that suggests to me, that puts me in mind

НАВЕЖДАМ някого на следа put s.o. on a track

НАВЕЖДАМ ce bow, bend (down/over/forward), lean across/down/out/over, stoop

(при гребане) get forward

(за да избегна удар) duck (down)

НАВЕЖДАМ се над маса и пр. lean over a table, etc.

НАВЕЖДАМ се да взема нещо reach down for s.th.

не се навеждай навън do not lean out of the window

НАВЕЖДАМ се на една страна bend sideways


Търсената дума е намерена