Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
набутвам

1. (вкарвам с бутане) cram, shove, push, jam (in, into)

2. (напипвам) touch, feel, find

3. (намирам) find, come across, get hold of, come by

НАБУТВАМ нещо на някого clap s.th. on to s.o.

НАБУТВАМ ce intrude, worm o.'s way in

НАБУТВАМ се сам (да върша нещо неприятно) let o.'s in (for s.th.)


Търсената дума е намерена