Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наблъсквам

crowd, jam, cram, squeeze (in/down), box upinto); stuff (c with)

НАБЛЪСКВАМ печка с въглища pile on the coal, наблъскани като сардели packed like sardines

НАБЛЪСКВАМe ce squeeze in/force o.'s way in

(в автомобил и пр.) pile (into a car, etc.)


Търсената дума е намерена