Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
наближавам

approach, draw near (to), draw on, be on the way, come/draw close (to), near

наближава обяд/полунощ it's getting on for dinner-time/midnight

наближава 7 часа it is close upon seven, it's getting on for seven (o'clock), it is going on for seven o'clock

стана ли 12? is it twelve yet?

наближава, струва ми се close on I think

тя наближава 50 години she's getting/going on for fifty

наближаваше нощ the night was near at hand, the night was drawing in

наближаваше буря a storm was brewing, a storm was coming on

наближава есен autumn is coming on/isn't far away

населението на страната наближава 8 000 000 the country's population is getting on to 8 000 000

наближава три месеца откак не съм го виждал it's going on for/it's nearly three months since I saw him last

той чувствуваше, че краят му наближава he felt that he was nearing his end/that his end was near at hand

когато и наближи (времето) да ражда when she got near her time


Търсената дума е намерена