Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
набирам

1. (плодове и пр.) gather, pick

2. (войници, работници и пр.) contract, recruit

НАБИРАМ войска raise/levy troops, enroll/enlist soldiers

НАБИРАМ работна ръка за recruit workers/hands for, man

3. (дреха) gather

вж. надиплям

набрана пола a gathered skirt

4. печ. set up, compose

НАБИРАМ отново reset

книгата е вече набрана the book has been set

5. мед. gather, suppurate, maturate, point

пръстът ми е набрал my finger is festering

НАБИРАМ сили gather strength

НАБИРАМ скорост gather/gain speed, pick up speed, put on speed

НАБИРАМ височина ав. climb

НАБИРАМ суми raise funds

НАБИРАМ сила muster up strength; gather momentum

НАБИРАМ кураж muster up courage

НАБИРАМ опит gain/acquire experience

НАБИРАМ знания acquire knowledge

НАБИРАМ точки score points

НАБИРАМ телефонен номер dial a number

вж. бера

НАБИРАМ се

6. (за плат, дреха, чорапи) wrinkle, pucker, crease, rumple

7. (струпвам се) gather

набраха се доста хора quite a crowd gathered


Търсената дума е намерена