Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мюсли - непозната дума, може би имахте предвид мисли (мисъл), мусил или мусели

мисъл

1. thought, reflection

мисли от Маркс thoughts from Marx

при МИСЪЛ та за at the (mere) thought of

чета мислите на някого read s.o.'s mind

потънал в мисли lost/wrapt/deep in thought/reflection

събирам мислите си collect o.'s thoughts, put. o.'s thoughts together

не мога да следя МИСЪЛта му I cannot follow the thread/the trend of his thought

спирам МИСЪЛта си върху let o.'s thoughts dwell on

задна МИСЪЛ an ulterior motive, a secret purpose/design/intention

черни мисли dark thoughts

това ме наведе на МИСЪЛта this made me think, this led me to think

2. (идея) idea, thought

блестяща МИСЪЛ a brilliant idea/thought, разг. a brain-wave

основна МИСЪЛ a basic/fundamental idea, design

3. (ум) mind

той има бърза/ясна МИСЪЛ he has a swift/clear mind

МИСЪЛта ми е заета с my mind is/my thoughts are busy/occupied with

МИСЪЛта ми е (не)спокойна be (un)easy in o.'s mind