Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мъчно

hard, with difficulty

(едва) hardly

МЪЧНО се учи чужд език it is hard to learn a foreign language

английски се научава много МЪЧНО English is very hard to learn

МЪЧНО се изкарваше хлябът bread was hard to earn

МЪЧНО може да се каже it is hard to tell

МЪЧНО може човек да повярва такова нещо one can hardly believe such a thing

схващам/уча МЪЧНО be a slow learner; be a slowcoach

лесно е да се каже, но МЪЧНО да се направи easier said than done

става ми МЪЧНО feel/be sorry/sad

стана ми МЪЧНО за него I felt sorry for him

МЪЧНО ми е feel sad/hurt/wretched/unhappy/miserable

МЪЧНО ми е за някого (съжалявам) feel sorry for s.o., pity s.o.

(липсва ми) miss s.o. (badly)

МЪЧНО ми е за дома/родината be homesick

МЪЧНО ми е, че се разделяме I'm sorry we're parting

ще ми бъде много МЪЧНО за тебе I'll miss you badly

МЪЧНО ми е, че те обидих I'm sorry I offended you

да ти стане МЪЧНО като... it makes your heart bleed to..


Търсената дума е намерена