Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мътноват - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

мътя

1. make turbid/muddy, trouble, muddle (и прен.), ам. roil

МЪТЯ умовете на хората muddle/disturb people's minds

мъти ми се главата have a thick/muddled head

вж. размътвам

МЪТЯ някому водата queer s.o.'s pitch, take the wind out of s.o.'s sails, put a spoke in s.o.'s wheel, stand in s.o.'s way, thwart s.o.'s plans

2. brood, sit (on eggs), incubate

(измътвам) hatch, incubate

3. прен. plot, scheme, hatch (out), contrive; design

нещо се мъти there is s.th. in the air/wind, there is s.th. up, trouble is brewing