Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мъртъв

dead

(безжизнен) lifeless; inanimate

падам МЪРТЪВ fall (stone) dead

съвсем МЪРТЪВ dead as a doornail, dead as mutton

МЪРТЪВ език a dead language

мъртви цифри bare figures

мъртви цветове/багри dull/lustreless colours

мъртва улица a deserted street

раждам мъртво дете o.'s child is still-born

преструвам се да МЪРТЪВ pretend to be dead, simulate death

за мъртвите или добро, или нищо de mortuis aut nihil aut bene

мъртва материя inanimate matter

мъртво/гробно мълчание, мъртва/гробна тишина dead/blank silence

мъртва точка а dead point; standstill, deadlock, stalemate; тех. dead centre

МЪРТЪВ капитал dead stock/capital, unrealizable/unemployed capital, capital lying idle, lock-up

МЪРТЪВ инвентар dead stock

мъртва кост мед. osseous growth, atheroma, tumour

мъртво вълнение (ground) swell, ground-sea

МЪРТЪВ сезон a dead/a dull/an off season

мъртво раждане still-birth

мъртва коприва бот. dead nettle

мъртва природа изк. still life

мъртво пространство blank space

ни жив, ни МЪРТЪВ more dead than alive

мъртвите не говорят (пазят тайна) stone dead hath no fellow


Търсената дума е намерена