Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мърдам

непрех. stir, move; budge

прех. (движа, местя) move, shift, change the place/position of

не МЪРДАМ stand still, keep/stand steady, not stir an eyelid

не МЪРДАМ от мястото си stand stock-still

държа нещо да не мърда hold s.th. steady

МЪРДАМ пръстите на краката си wriggle o.'s toes

няма къде да МЪРДАМ be in a cleft stick, be in a corner, have no choice

мърда ми нещо be a case

не МЪРДАМ от къщи never leave the house

МЪРДАМ ce move, stir

вж. мръдвам (се)


Търсената дума е намерена