Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мъмря

1. scold, chide

(порицавам) rebuke, reprove, objurgate

(ядовито, остро) rate

(служебно) reprimand; call/have s.o. on the carpet

2. (бърборя) mumble


Търсената дума е намерена