Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мълчалив

1. (за човек) silent, taciturn, close, reticent, sparing of words

(вързан в езика) tongue-tied, tight-lipped

МЪЛЧАЛИВ човек a man of few words

2. (за отговор, съгласие) tacit, unspoken

МЪЛЧАЛИВo съгласие tacit/implicit consent, connivance, юр, sufferance

МЪЛЧАЛИВo споразумение a tacit agreement

МЪЛЧАЛИВa молба a dumb appeal

МЪЛЧАЛИВo отричане an implicit denial

това беше извършено с неговото МЪЛЧАЛИВо съгласие this was done with his connivance


Търсената дума е намерена