Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мълча

1. be silent, keep silent/silence, keep/observe silence, remain/keep silent/mum, be/keep still; not say/utter a word, say nothing; hold o.'s peace

разг. be/keep mum

мълчи! мълчете! hush! silence! don't talk! keep quiet/still/silent

(грубо) shut up! МЪЛЧА като риба be as dumb/close as an oyster, shut up like a clam, be as dumb as a fish

МЪЛЧА като гроб be as silent as the grave

МЪЛЧА си not say a word, keep o.'s own council, hold o.'s peace, разг. keep o.'s noise

няма да му МЪЛЧА I won't hold my tongue, I'll answer back

МЪЛЧА упорито maintain a stubborn silence, refuse to open o.'s mouth

най-добре да си мълчим least said soonest mended

защо мълчиш? why are you silent, why don't you say something?

по този въпрос тя мълчи she keeps mum about it

по този въпрос историята мълчи history is silent on this point

не мога повече да МЪЛЧА (по този въпрос) I have to speak out

мълчи като пън he never has anything/a word to say, he never says a word; he hasn't a word to throw at a dog

2. (пазя тайна) keep a secret, hold o.'s tongue; button up o.'s mouth

мълчи си! don't speak! разг. mum's the word!

3. (не отговарям на писмо) not answer/reply


Търсената дума е намерена