Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мъкна

(влача) drag, lug, haul, tug

(нося) carry (about), cart (about)

ам. разг. tote

МЪКНА някого след себе си като ремарке be for ever trailing s.o.

пак ли ми го мъкнеш? must you keep bringing him here?

МЪКНА ce drag o.s.,drag along, trail; walk/move heavily; traipse

едва се МЪКНА (ходя бавно) walk very slowly, (капнал съм) I can hardly walk, I'm on my last legs

МЪКНА се след някого като ремарке be for ever trailing after s.o.

МЪКНА се по петите/стъпките на някого trail after s.o.

МЪКНА се с някого go about with s.o.

пак се мъкне за нещо there he is again after s.th.

все се МЪКНАт тук they're always coming here, they're hanging about/around here; they've been dropping in on us all the time

не ми е много приятно дето ми се мъкне толкова често I wish he wouldn't drop in on me so often


Търсената дума е намерена