Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мъка

1. pain, anguish, agony, pangs, misery, torment, torture, throe(s)

(изтезание) torture, torment, rack

предсмъртни мъки pangs/throes/agony of death, mortal agony

родилни мъки pangs of childbirth, labour

любовни мъки pangs of love

творчески мъки throes of creation

танталови мъки the torments of Tantalus

мъки Христови рел. Passion

МЪКА ми е на душата be/feel sick/heavy at heart

умирам от МЪКА die broken-hearted

умрях си от МЪКА I was ever so annoyed; I could have cried

просто да си умреш от МЪКА that's enough to drive you mad

свършиха се мъките му (умря) his troubles are over

2. (тегло) suffering, hardship; hard times

казвам си МЪКАта pour о.'s heart out

кажи си МЪКАта tell me what's worrying you

3. (усилие) effort, strain; difficulty; toil, drudgery

с МЪКА with difficulty, with great efforts; by the skin of o.'s teeth

с МЪКА стигнахме върха we had a hard time getting to the top

изкарвам си хляба с МЪКА make o.'s living by hard work, have a hard time making o.'s living

с МЪКА поемам дъх battle for breath

с МЪКА влязох it was with difficulty I got in, I had much ado to get in

без МЪКА няма сполука no cross no crown

постигнах го с триста мъки it was uphill work, I had a devil of a time getting it done

научавам го на нещо с триста мъки it's a devil of a job teaching him anything, it's uphill work teaching him anything

4. (пъкъл) eternal torment, hell


Търсената дума е намерена