Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мъжкар

male

(за някои мъжки животни) he-общата дума (напр. he-goat)

(за заек) buck-hare, buck-rabbit

(за вълк, лисица) dog-wolf, dog-fox

(за врабче) cock sparrow

МЪЖКАР

МЪЖКАРелен/заяк buck

мъжка папрат male fern

мъжко съплодие бот. androecium

мъжко дете a male child

МЪЖКАРнаследник а male heir

МЪЖКАРкрояч (gentlemen's) tailor

МЪЖКАРдрехи men's clothes

МЪЖКАРрод грам, (the) masculine

мъжка рима a male/masculine/single rhyme

мъжка дума a man's word

мъжко отделение (в болница) a male ward

МЪЖКАРклозет a men's lavatory, разг. gents

мъжка сила male vigour

МЪЖКАРхор a male choir

мъжка Гана вж. мъжка рана

мъжко и женско телено копче hook and eye

мъжка линия (на роднинство) male line

роднини по мъжка/мъжова линия relatives on o.'s husband'


Търсената дума е намерена