Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мрънкане - непозната дума за речника

мръсен

1. dirty, grubby, grimy, soiled, mucky, messy, hoggish, unwashed

(много) filthy

(нечист) unclean, impure, frowzy, (и мизерен) squalid, sordid

(покрит с лекета) stained

(за време) dirty, foul, nasty, wretched, beastly

(за вода) foul. impure, polluted

(за въздух) foul, close

(за цвят) dingy

(за улица, път) dirty, muddy, miry

2. (долен, низък) dirty, nasty, mean(-spirited), vile, base, wicked

(като ругателен епитет) sl. bloody, (евфемистично) blankety

(безчестен-за деяние) unfair, foul, abominable

(за престъпление) foul

мръсно дело, мръсна работа a foul deed, a base action

ставам жертва на мръсна игра meet with foul play

МРЪСЕН негодник а mean rascal

МРЪСЕН номер a dirty/nasty/mean trick

мръсна война a dirty war

3. (неприличен) dirty, foul, filthy, nasty, ribald, scurrilous, obscene, profane, lewd

МРЪСЕН език ribald speech, profane language, obscenity, ordure

мръсна дума a foul/nasty/profane word

МРЪСЕН виц a dirty/ribald joke

говоря мръсни думи/приказки talk filth, (обикновено-като качество) be foul-mouthed

имам мръсни мисли have a nasty/dirty mind

правя мръсно на някого play a dirty trick on s.o., sl. do the dirty on s.o