Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мрачевина - непозната дума за речника

мрачен

1. dark, obscure, dim, gloomy, sombre, murky, lurid; unlit

(за време) gloomy, dull

(за облаци) dark, louring

(за небе) dark, overcast, louring

2. прен. (нерадостен) dark, gloomy, sombre, dismal, dreary, grim, sad, melancholy, cheerless, sullen, sulky

(за характер) morose saturnine

(за поет, картина, вид и пр.) gloomy

(за усмивка, лице, описание и пр.) grim

(за вид) grim, glum, black-faced, moody; woe-begone

мрачно настроение a gloomy mood

мрачни мисли gloomy thoughts, разг. the blues

виждам нещата в мрачна светлина take a gloomy view of things