Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
моря

1. (причинявам умора) tire, exhaust, fatigue; weary

(изтощавам с работа) fag, jade

много ме мори носенето на вода I find carrying water very tiring/trying/exhausting

2. (избивам, изтребвам, унищожавам) kill (off), exterminate, annihilate, extirpate

(чрез глад) starve, famish

МОРЯ ce tire/exhaust o.s., get tired, be exhausted/fatigued


Търсената дума е намерена