Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
момент

1. moment, instant

за МОМЕНТ! wait a moment! one moment! разг. half a tick! на МОМЕНТа on the instant, instantly

всеки МОМЕНТ at every moment

очакваме го всеки МОМЕНТ we expect him any moment, he is due in any second

в МОМЕНТа, в който го видях the moment I saw him

в този МОМЕНТ at this instant, at the present moment; at this stage

в последния МОМЕНТ at the last moment/minute

точно в този МОМЕНТ at that (very) moment/instant, at this point

в МОМЕНТa, когато at the very time when

в МОМЕНТа на смъртта in the article of death

в МОМЕНТа, в същия МОМЕНТ there and then

под напора на МОМЕНТ a on the spur of the moment

психологически МОМЕНТ a psychological moment

ако МОМЕНТът е благоприятен if occasion serves

той е човек на МОМЕНТи he is a man of moods

2. (черта, особеност) feature, point, detail

(епизод) scene

това е интересен МОМЕНТ that is an interesting feature/point

3. физ., тех. moment(um)


Търсената дума е намерена