Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мобифон - непозната дума за речника

мога

1. (в състояние съм) can, be able (to), be in a position (to)

не МОГА да го понасям I can't stand him

ще направя каквото МОГА I'll do what I can, I'll do my best

правя каквото МОГА (при дадени лоши условия) make the best of it, make the best of a bad bargain/job

както МОГА as best I can

доколкото МОГА as far as I am able, to the utmost of my capacity, as best I can

можеш ли да караш кола? can/do you drive?

не МОГА да не I cannot but, I can't help (c ger.)

не МОГА да не му вярвам I cannot but believe him, I can't help believing him

не МОГА да не се смея I can't help laughing, I can't keep from laughing

не може да не се признае there is no denying it, there is no getting round that

не можеш да го спреш there's no stopping him

не може да му се угоди there's no pleasing him

само умен човек може да направи това it takes a clever man to do that

не можеше да се каже какво ще се случи there was no saying what might happen

не МОГА вече да раждам be past child bearing

2. (позволение) can, may

МОГА ли да вляза? can/may I come in?

така не може that won't do, that will never do; that won't pass

можете да вземете която книга искате от моите you are welcome to any of my books

отриц, need not, needn't

можеш да не отиваш you needn't go

не може (забрана) must not

тук не можете да пушите you must not smoke here

3. (вероятност) may

той може да се върне всеки момент he may come/be back any moment

може и да е така that may (well) be the case

може и да е вярно it may well be true

не може да не be bound to

той не може да не дойде he's bound to come

не може да бъде that's impossible, not really

that
beats the Dutch! well, I'm a Dutchman! може и да не дойде may be/perhaps he won't come

4. (съмнение) can, may

кой може да бъде? who can it be?

5. (съгласие) I don't mind

искате ли още една чаша?-може will you have another glass? I don't mind if I do

МОГА би perhaps, probably, possibly, ам. maybe

както може би знаете as you may know