Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
младост

youth

в първа МЛАДОСТ in o.'s prime, in o.'s salad days

не е вече в първа МЛАДОСТ he is past his prime, he is not in his first youth

МЛАДОСТта си иска своето youth will have its way

веднаж е МЛАДОСТ we are only young once

грешки на МЛАДОСТта youthful errors/mistakes, errors of o.'s youth

спомени от МЛАДОСТта youthful memories

втора МЛАДОСТ rejuvenation


Търсената дума е намерена