Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
минута

minute

(миг) instant, moment, minute

за МИНУТА just a moment/second

няма МИНУТА за губене there isn't a moment to lose

на МИНУТАта on the dot

с всяка МИНУТА every minute, by the minute

ще го направя за МИНУТА I'll do it in no time/in half a minute/in an instant/in a jiff(y)


Търсената дума е намерена