Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
миникаренце - непозната дума без предложения за замяна

минимален

minimum (attr.)

минимална печалба minimum gain, margin

минимални цени knock-down prices