Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
минерален

mineral (attr.)

МИНЕРАЛЕН извoр a mineral/thermal spring

минерални бани mineral baths, (курорт) spa. a watering place

ми нерална вода mineral water

пия минерална вода (за лечение) drink the waters

минерални торове mineral/chemical fertilizers

мине рална жила геол. matrix


Търсената дума е намерена