Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
минен

1. meх. mining; mine (attr.)

МИНЕН инженер a mining engineer

минно дело mining

минна промишленост mines, mining

МИНЕН газ firedamp

минна подпора a pit prop

минно-геоложки проучвания prospecting

2. воен. mine (attr.)

минно поле mine-field


Търсената дума е намерена