Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мерцедес - непозната дума за речника

меря

1. measure; gauge

МЕРЯ нещо на ширина/дължина measure the width/length of

МЕРЯ с педи span

МЕРЯ със стъпки pace

МЕРЯ дълбочината на plumb, fathom, sound

МЕРЯ си думите measure/weigh o.'s words; control o.'s language; bridle o.'s tongue

2. (на тегло) weigh

МЕРЯ артък give good measure

МЕРЯ ексик give short measure

3. (температура, пулс, кръвно налягане) take

4. (целя) aim, draw a bead, peg (по at)

5. (дреха) try on

два пъти мери, един път крой вж. кроя

МЕРЯ силите си с някого measure o.'s strength with s.o.

МЕРЯ всичко със собствения си аршин вж. аршин

МЕРЯ се

6. (на тегло) weigh o.s., get weighed

(на височина) be measured for o.'s height

7. (прицелвам се) aim, take aim/sight, pegat)

8. (сравнявам се) measure/match o.s. with

(съпернича) match/pit o.s. against; touch s.o.

никой не може да се мери с него nobody can match/touch him, nobody can get anywhere near him, nobody can hold/is fit to hold a candle to him