Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мейнфреймче - непозната дума без предложения за замяна

мек

1. soft

(за метал) soft, pliant, pliable, malleable

(за глина) ductile

МЕКa глина (за грънци) paste

МЕКа стомана тех. mild steel

(който лесно се огъва) soft, supple

(за смес) creamy

МЕКа кожа supple/soft leather

(за хляб) fresh

(за мебел) upholstered

well
-padded, (кашкав) pappy, squashy, mushy

(отпуснат-за мускул и пр.) limp, soft

с МЕКа подвързия paper-backed/-bound

МЕКa шапка a felt hat

2. (за човек) (благ) soft-/tender-hearted, gentle, kind

(приветлив) suave

(отстъпчив) soft, compliant, yielding, (милостив) lenient

3. (за климат) soft, mild, clement, genial

(не мразовит) open

МЕКа зима/МЕКо време an open winter/open weather

4. (за светлина) soft, shaded, subdued

(за тонове) soft, delicate, tender, quiet, subdued

5. (за наказание) mild, merciful, clement

6. (за тютюн) mild, medium

МЕКo небце анат. soft palate, velum

казвам в МЕКа форма put (s.th.) mildly

МЕКa Мария a soft/accommodating chap, an easy-going chap