Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
междубиблиотечен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

междуведомствен

interdepartmental

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНa комисия a joint committee