Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мегданче - непозната дума, може би имахте предвид мегдани (мегдан), мегдан че или мегдан

мегдан

square

изваждам на МЕГДАН bring to light, make public

излизам на МЕГДАН come to light, become public

деля МЕГДАН с contend/compete with, have the other shop

има МЕГДАН за there is (plenty of) room for