Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мачете - непозната дума, може би имахте предвид мъчете (мъча), ма чете или мрачете

мъча

torment, torture

(изтезавам) torture, excruciate, (put on the) rack (u прен.)

(c примамливи представи) tantalize

(преуморявам) overwork, overdrive

(безпокоя, тормозя) vex, annoy, worry, bother, pester, molest, pick (on s.o.), tease, (систематично) harass, harry, plague

мъчи ме съвестта be tormented with remorse, be tortured by remorse, s.th. lies on o.'s conscience, s.th. weighs heavy on o.'s conscience, be conscious-stricken

мъчи ме ревматизъм be a martyr to rheumatism

какво те мъчи? what's your trouble? what's worrying you?

мъчи ме жажда be tormented by thirst

мъчи ме глад be tormented by hunger, have pangs of hunger

МЪЧА ce 1. torment o.s. (over s.th.); be in torment

(страдам) suffer; have a hard/bad/terrible time

(от болест) suffer (от from); be a martyr (to), be martyred (with), be tormented/tortured (with)

(изпитвам болка) suffer/feel/undergo great pain

(агонизирам) agonize, suffer agony, writhe in anguish

(тревожа се) worry (about)

МЪЧА се като грешен дявол have a hell of a time

убивам животно да не се мъчи put an animal out of its pain

убивам човек да не се мъчи (при сражение и пр.) give s.o. the coup de grace

2. (опитвам се, правя усилия) try, endeavour, struggle, make efforts, do o.'s best (to do s.th.), take pains (over s.th.)

МЪЧА се напразно try in vain

МЪЧА се да прочета мислите на някого search s.o.'s face

МЪЧА ce да си спомня try to remember; rack o.'s brains

МЪЧА се да заспя try to sleep, woo o.'s pillow