Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
материал

1. (вещество) material, stuff

cy
рови/строителни/превързочни МАТЕРИАЛи raw/building/dressing materials

МАТЕРИАЛи и суровини prime and raw materials

дървен МАТЕРИАЛ timber

горивен МАТЕРИАЛ fuel

покривен МАТЕРИАЛ roofing

горивно-смазочни МАТЕРИАЛи воен. petrol, oil and lubricants (съкр. POL)

2. (тъкан) material, stuff, fabric

помощни МАТЕРИАЛи (при шиене) findings

работим с МАТЕРИАЛи на клиента customer's own materials made up

3. (за изучаване, разискване и пр.) material, matter

(за набиране и журн.) copy

печатни МАТЕРИАЛи printed matter

слят МАТЕРИАЛ печ. quotation

добър МАТЕРИАЛ за филм/пиеса good stuff for a film/play

учебен МАТЕРИАЛ subjects; matter for instruction

покривам доста МАТЕРИАЛ cover a lot of ground

използувам като МАТЕРИАЛ за дописка журн. make copy of


Търсената дума е намерена