Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
малиновочервен - непозната дума за речника

малко

1. нар. (за мярка, степен, неброимо количество) little

пo-МАЛКО less

най-МАЛКО least

ям/пия/пуша МАЛКО eat/drink/smoke little

МАЛКО известен little known, obscure

за по-МАЛКО (пари) for anything less

МАЛКО по-вляво a bit (over) to the left

МАЛКО по-нагоре a bit higher up

не приема нито стотинка по-МАЛКО от he will take nothing less than

2. (известно количество, до из вестна степен) a little, some; a bit, a touch

(за храна, питие, работа) а spot of

имам МАЛКО пари I've got some/a little money

дай ми МАЛКО хляб give me some bread

имай МАЛКО търпение have some patience

(в незначителна степен) slightly, a bit

познавам го МАЛКО I know him slightly

МАЛКО съм неразположен I'm slightly/a bit indisposed

(в неопределена степен) somewhat, rather, a bit

МАЛКО си при бързал you have been somewhat rash

3. (с бройни същ.) few

МАЛКО хора го знаят few people know him

(недостатъчно) (с не бройни същ.) (too) little, not enough

виното беше МАЛКО the wine was not enough

(с бройни същ.) (too) few, not enough

даде ми по-МАЛКО отколкото трябва he gave me short measure

4. (за време) a little while, a short time, shortly, a bit (earlier/later)

оставам за МАЛКО stay for a while

преди МАЛКО a short/little while ago

след МАЛКО presently, in a moment, in a very few minutes

МАЛКО след това shortly after wards

МАЛКО преди 4 часа shortly before four o'clock

МАЛКО по-рано/по-късно a bit earlier/later

за по-МАЛКО от час in less than an hour, within an hour

за-МАЛКО for a short time

5. (почти) nearly, all but, narrowly

за/без МАЛКО щях да изпусна влака I nearly missed the train

за МАЛКО не бутнах лампата I narrowly missed the lamp

за МАЛКО не избухнах I all but/nearly lost my temper, I was on the point of flaring up

за МАЛКО не загина he narrowly/just missed being killed

за МАЛКО не заплаках I was on the point/verge of tears. I nearly burst into tears

парите за МАЛКО не ни стигнаха we were just a few levs/pounds etc. short

МАЛКО пo МАЛКО little by little, bit by bit

ни най-МАЛКО not at all. not in the least; not in the slightest (degree)

най-МАЛКОто at (the very) least; at best

най-МАЛКО аз съм човекът, който I am the last person to

и това не е МАЛКО! who'd have thought it! that beats all! МАЛКО му трябва, за да кипне/да се напие he flares up/gets drunk easily

тимът игра с един човек по-МАЛКО the team played a man short

той е МАЛКО нещо пи сател he is a bit of a writer

МАЛКО-много more or less

от МАЛКО-МАЛКО at least

задоволявам се с МАЛКО make do with (very) little

6. същ. little one, child, baby

(на жи вотно) cub

малки (на животно) young, litter, (на птица и) nest

раждам малки bring forth young