Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
майка

1. mother (и прен.)

уч. sl. mater

(на животно) dam

МАЙКА на две деца a mother of two (children)

бъдеща МАЙКА an expectant mother

втора МАЙКА stepmother, юр. venter

дядо по МАЙКА a maternal grandfather

2. (причина) mother, cause, root

мързелът е МАЙКА на всички пороци idleness is the root of all evil

3. (главна сума на дълг) principal

за едни МАЙКА, за други мащеха make fish of one and flesh of the other, make chalk of one and cheese of the other

както го е МАЙКА родила mother-naked, in o.'s birthday suit, in o.'s skin

това му е МАЙКАта that's it. that's the thing/the cure for it

сега му е МАЙКАта now's the right moment

МАЙКА му стара devil take it, darn/damn it


Търсената дума е намерена