Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
май

1. същ. May

първи МАЙ the first of May. May Day

2. част. (изглежда) it seems (to me) (that)

(вероятно) in all probability/likelihood, most probably, apparently, to/by all appearances, very likely

МАЙ че не I fear not, it seems not

МАЙ, че не е така I rather doubt it

ще трябва ли да дойда? МАЙ, че да do I have to come? it seems you do, it looks like you do

МАЙ, че го познаваш I rather think you know him

МАЙ, че ще вали it looks like rain, I'm afraid it's going to rain


Търсената дума е намерена