Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
мазенце - непозната дума, може би имахте предвид мазен, мазници или мазница

мазен

1. oily, greasy; lardy

(за почва) fat, mellow

(за храна) fat, rich, greasy

(зацапан) greasy

мазно петно а grease spot

(за коса) oily

(на пипане) unctuous

(лепкав) sticky

2. (гладък) smooth

3. прен. unctuous, oily, smooth, ingratiating, bland, suave, mealy-mouthed

МАЗЕН глас a carn(e)y voice

мазна Гана вж. мазник