Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
магазин

1. shop, ам. store

държа МАГАЗИН keep a shop

галантериен МАГАЗИН haberdashery, a fancy-goods store

бакалски МАГАЗИН grocery, a grocer's (shop)

манифактурен МАГАЗИН a draper's/dry goods shop

парфюмериен МАГАЗИН a perfumery (shop)

МАГАЗИН за стъклени и порцеланови изделия a glass and china shop

МАГАЗИН за играчки toyshop

МАГАЗИН за обувки a boot shop, a shoe store

МАГАЗИН за готови дрехи a ready-made clothes shop

часовникарски МАГАЗИН a watchmaker's (shop); a watch repairer's (shop)

универсален МАГАЗИН a department(al)/general store

МАГАЗИН за продажба на дребно а retail shop

МАГАЗИН за продажба на едро а wholesale shop

МАГАЗИН за всякакви дреболии jumble-shop

2. (на пушка) magazine

3. (на кошер) (honey) storehouse/storeroom


Търсената дума е намерена