Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
любезност

kindness, niceness; politeness, civility, courtesy; amiability, affability

(комплимент) compliment, civility, amenity

разменяме си ЛЮБЕЗНОСТи exchange civilities, upoн. (караме се) have words (with s.o.)


Търсената дума е намерена