Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лъч

1. ray, beam

(тънък) thread

(на рибна перка, морска звезда) ray

изпускам ЛЪЧи radiate

слънчев ЛЪЧ sunbeam

лунен ЛЪЧ moon-beam

рентгенови ЛЪЧи X-rays, Rцntgen (rays)

ултравиолетови ЛЪЧи ultraviolet rays

(снопче светлина) ray, beam, a pencil/streak of light

ЛЪЧ на надежда a ray/gleam/glimmer/flash of hope

във всяко нещастие има ЛЪЧ на надежда every cloud has a silver lining

2. геом. ray, half-line


Търсената дума е намерена