Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лъхвам - непозната дума за речника

лъч

1. ray, beam

(тънък) thread

(на рибна перка, морска звезда) ray

изпускам ЛЪЧи radiate

слънчев ЛЪЧ sunbeam

лунен ЛЪЧ moon-beam

рентгенови ЛЪЧи X-rays, Rцntgen (rays)

ултравиолетови ЛЪЧи ultraviolet rays

(снопче светлина) ray, beam, a pencil/streak of light

ЛЪЧ на надежда a ray/gleam/glimmer/flash of hope

във всяко нещастие има ЛЪЧ на надежда every cloud has a silver lining

2. геом. ray, half-line