Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лъжлив

1. false, untrue, wide of the truth

(измислен) fictitious, made up; unreal, fantastical; phoney

(нечестен) dishonest, faithless, deceitful; misleading; shifty, twisty; mendacious

ЛЪЖЛИВo твърдение юр. jactitation

2. (фалшив) forged, faked, sham, dummy, tinsel

ЛЪЖЛИВи документи forged documents

вдигам ЛЪЖЛИВа тревога cry wolf, raise a false alarm

ЛЪЖЛИВa луна acmp. paraselene


Търсената дума е намерена