Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лишен

superfluous, unnecessary

за ЛИШЕН път for the last time.deprived, devoid, denuded, bereft (от of)

ЛИШЕН съм от възможност да be denied the opportunity of (c ger.)

ЛИШЕН съм от чувство за be lacking in a sense of

ЛИШЕН съм от всякакво човешко чувство be devoid/denuded of every decent feeling

тези думи са ЛИШЕН и от смисъл these words are void/devoid of sense

ЛИШЕН от въображение unimaginative

ЛИШЕН от основание empty of foundation, groundless


Търсената дума е намерена