Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
лишавам

deprive (от of); rob (of)

ЛИШАВАМ от права deprive/divest/strip of rights, debar s.o. a right

ЛИШАВАМ някого от граждански права disfranchize s.o.

ЛИШАВАМ някого от правото да гласува debar s.o. from voting

ЛИШАВАМ от право-ползуване юр. foreclose (of)

ЛИШАВАМ от адвокатски права disbar

ЛИШАВАМ от ранг relieve of o.'s rank

ЛИШАВАМ от свобода imprison, put in prison

ЛИШАВАМ от издръжка stop s.o.'s allowance

ЛИШАВАМ някого от наследство disinherit s.o., cut s.o. off with a shilling

ЛИШАВАМ от собственост/от право на владение dispossess

ЛИШАВАМ се от нещо do without s.th., deny o.s. s.th., dispense with s.th., go short of/go without s.th.

лесно мога да се лиша от това I can easily do without it/dispense with it

не се ЛИШАВАМ от нищо разг. do o.s. proud, indulge o.s


Търсената дума е намерена