Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
личен

1. (бележит) prominent, eminent

2. (очебиен) conspicuous, prominent

3. (хубав) comely, handsome

4. (собствен) personal (и грам.)

(специфичен за някого) peculiar, particular

лична собственост personal property

лични вещи personal belongings, юр. personal effects, chattels

ЛИЧЕН познат а personal acquaintance

давам ЛИЧЕН пример, set an example

лична охрана bodyguard

лична хигиена personal hygiene

лични цели private ends

използувам положението си за лични цели job

назначен бе чрез лични връзка his appointment was a job

по лична работа on private business

лични качества individual qualities

без лични нападки! don't be personal! лична карта an identity card

личен състав personnel

началник ЛИЧЕН състав а personnel director/clerk, ам. a security officer

отдел ЛИЧЕН състав a personnel/staff office/department

списък на личния състав а personnel record

ЛИЧЕН агент/адвокат o.'s man of business


Търсената дума е намерена