Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
липсвам

1. (отсъствувам) be missing/wanting

(за човек) be absent

една овца липсва one sheep is missing

един гост липсва one of the guests is absent

липсва една страница there is a page missing

2. (не достигам) lack, be lacking/wanting, be short

липсват ни три лева we are three levs short

3. липсва ми lack, be in want of, be lacking/wanting/deficient in

липсва ми смелост/ум be lacking/deficient in courage/intellect

липсват му пари he is short of money

нещо му липсва it wants/lacks s.th., there is s.th. wrong with it, (за човек-не е с ума си) he is not all there, he's got a kink in the brain

нищо не липсва nothing is wanting

какво ти липсва? haven't you got all/everything you want?

не му липсва ум he has sense enough

липсват ми думи words fail me

малко нещо липсва, за да бъде това една хубава пиеса it has just missed being a good play

много ми липсваш I miss you a great deal

само това липсваше! that's the last straw! that tops it! that crowns all! sl. with knobs on

само това му липсваше, та взе, че се ожени he must needs go and get married


Търсената дума е намерена