Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
липосукция - непозната дума без предложения за замяна

липса

lack, want

(недостиг) shortage

(отсъствие) absence

(лишение) need, want, penury

по ЛИПСА на for want/lack of. in default of

чувствувам ЛИПСАта на feel the want of, miss

ЛИПСА на благоразумие want of sense/judgement

ЛИПСА на единство (в някакво произведение) patchiness

установявам ЛИПСАта на сума find a sum missing

хванала го е ЛИПСАта he is never to be seen